მალტა

St Martin’s Institute of IT დაარსდა1985. იგი გასცემს LSE-University of London საერთაორის ხარისხს და აკრედიტირებულია მალტის სახელმწიფოს მიერ. პროგრამებია Accountancy, Banking, Business, Economics and Management, Marketing, Human Resource Management, International Business, Information Systems and Management, Creative Computing და Computing and Information systems. St Martin’sაგრეთვე გთავაზობთ University of London postgraduate Diplomas in Management and Information Systems, and postgraduate Degrees in Information Security, MBA and International Business.

Henley Business School არის დიდი ბრიტანტის მსოფლიო ცნობადობის მქონე გლობალურის ბიზნეს სკოლა, რომელსაც ერტ-ერთი კამპუსი აქვს მალტაზე. Henley Business School ეკუთვნის მსოფლიოს იმ 57 ბიზნეს სკოლას მსოფლიოში, რომელსაც აქვს სამმაგი აკრედიტაცია. iაქვს რამოდენიმე სამაგისტრო პროგრამა ბიზნეს მენეჯმენტში