ესპანეთი

საზაფხულოს სკოლები გათვლილია არასრულწლოვანი მოზარდებისთვის და ძირითადად ფასში შედის: კურსები, საცხოვრებელი სამჯერადი კვებით, ექსკურსიები და გართობები, 24/7 ზედამხედველობა, ენის ტესტი და კურსის გავლის სერტიფიკატი.

ფასში ძირითადად არ შედის- საერთაშორისო ფრენის ბილეთების და აეროპორტის ტრანსფერების ხარჯი, კერძო დაზღვევა და სავიზო მოსაკრებელი

ასაკი 5-18 

2 კვირა-2155 ევრო

ზაფხული 2024

ენა- ინგლისური ან ესპანური 

ცხოვრება რეზიდენციაში (ერთ ან ორადგილიანი ოთახში აბაზანით)

ასაკი 5-18 

2 კვირა-2155 ევრო

ზაფხული 2024

ენა- ინგლისური ან ესპანური 

ცხოვრება რეზიდენციაში (ერთ ან ორადგილიან ოთახში აბაზანით)

ასაკი 5-18 

2 კვირა-2155 ევრო

ზაფხული 2024

ენა- ინგლისური ან ესპანური 

ცხოვრება რეზიდენციაში (ორ ან სამადგილიან ოთახში აბაზანით)

მარბელა- ცენტრი. 

ასაკი 5 -18. 

ზაფხული 2024.

ენა- ინგლისური ან ესპანური 

2 კვირა-2155 ევრო

ცხოვრება რეზიდენციაში (სამ ან ოთხადგილიან ოთახში აბაზანით)

ასაკი 5 -18. 

ზაფხული 2024.

ენა- ინგლისური ან ესპანური 

2 კვირა-1790 ევრო

ოვრება რეზიდენციაში (სამადგილიან ოთახში აბაზანით)

საზაფხულო ბიზნეს სკოლა ბარსელონაში 16-19 წლის მოზარდებისთვის

2 კვირიანი პროგარამა-3150 ევრო (შედის გაკვეთილები, კვება, ცხოვრება, გართობები, დაზღვევა და ექსკურსიები 


იწყება 2024 წლის 7 ივლისს, 21 ივლისს და 4 აგვისტო