ავსტრია

Webster University "ვებსტერის უნივერსიტეტი" 1915 წელს დაარსდა ამერიკაში. იგი არის გლობალური პერსპექტივების მქონე ამერიკული უნივერსიტეტი. ვენის კამპუსი როგორც კერძო უნივერსიტეტი გაიხსნა 1981 წელს და აქვს როგორც ამერიკული ასევე ავსტრიული აკრედიტაცია.

როგორც ყველა ამერიკულ უნივერსიტეტში, აქაც საბაკალავრო პროგრამა 4 წლიანია და 1 ან 2 წლიანი სამაგისტრო პროგრამები.

საბაკალავრო პროგრამებია: Business and Management with International Business or Marketing; International Relations; Media Communications; Psychology; Strategic Communication

სამაგისტრო პროგრამებია: Marketing; International Relations; Finance; Psychology with emphasis in Counseling Psychology ; MBA

სწავლება იწყება წელიწადში ორჯერ- აგვისტოში და სექტემბერში.

Buckingham University International Business School აქვს კამპუსები ბუდაპეშტში და ვენაში. ვენის კამპუსი განთავსებულია ქალაქის ცენტრში. უნივერსიტეტი გთავაზობთ დიდი ბრიტანეთის "ბუკინგემის უნივერსიტეტის" როგორც ბაკალავრის, ასევე მაგისტრის და დოქტორის ხარისხს. პროგრამებია - business and diplomacy, business management, marketing, finance, tourism, HRM & business psychology and arts management. ყველა პროგრამა ისწავლება ინგლისურ ენაზე. აღსანიშნავია რომ სამაგისტრო პროგრამა 1 წლიანია, საბაკალავრო კი 3 წლიანი. დამატებით, ავსტრიის კერძო უნივერსიტეტის ფასებთან კონკურენტუნარიანია

სწავლა იწყება როგორც სექტემბერში, ასევე იანვარში