ლიტვა

ISM‘s- University of Managment and Economics განთავსებულია ვილნიუსის ცენტრში უძველეს ბაზილიურ მონასტერში და ლიტვის ერთ-ერთი ყველაზე რეიტინგული უნივერსიტეტია. მას აქვს 5 იდან 4 პალმა Eduniversal-ისგან. მისის მენეჯმენტის პროგრამები აღიარებულია როგორც საუკეთესო მარკეტინგის სასწავლო პროგრამა ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში. ფინანსური ეკონომიკის და Executive MBA & MBAპროგრამა ითვლება საუკეთესოდ ბალტიისპირეთში.