საბერძნეთი

Metropolitan College- აქვს კამპუსები ათენში და სალონიკში. ორივე კამპუსი არის თანამედროვე და სრულად მოწყობილი.

უნივერსიტეტი თანამშრომლობს დიდი ბრიტანეთის წამყვან უნივერსიტეტბთან და შესაბამისად გასცემს ბრიტანულ ხარისხს.

თვითონ კოლეჯი აკრედიტირებულია British Accreditation Council (BAC) , UK NARIC.

აქვს რამოდენიმე ინტეიკი წელიწადში და მისაღები ფასები